Herroepingsrecht

Artikel 6 - Herroepingsrecht
    Het herroepingsrecht, wat inhoudt dat de consument een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen kan ontbinden, is niet van toepassing op de overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Het onderwerp van de overeenkomst op afstand betreft een product – een sleutel – dat volgens de specifieke wens van de consument wordt vervaardigd. Dit betekent dat de consument het product niet op grond van artikel 6:230o BW kan ontbinden.