Impressum

Impressum

ABUS
August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
D-58300 Wetter

Telefoon: +49 23 35 634-0
Fax: +49 23 35 634-300
Internet: www.abus.com
E-Mail: info@abus.de

Vestigingslocatie: 58300 Wetter
Kantongerecht Hagen, HRA 3924
BTW-nr. DE 126881051
ILN 40 03318 00000 3

Vertegenwoordigd conform § 5 lid 1 Nr. TMG (Duitse Telemediengesetz) door: Ingmar Göckeler, Christian Rothe.

Disclaimer

Gebruik van de website „ABUS”

De informatie op de website www.abus.com kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd of geactualiseerd. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, bevat de website www.abus.com geen garantie of vrijwaring - expliciet of impliciet - ook niet wat betreft de actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie. ABUS August Bremicker Söhne KG en de aan haar gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor schade door het gebruik van de informatie op de website www.abus.com.
Voorts is elke aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade, en schade als gevolg van aanspraken van derden van welke aard dan ook en ongeacht de rechtsgrond, die door toegang tot of het gebruik van de website www.abus.com ontstaat, in het bijzonder ook door infectie van  computeromgevingen met virussen, uitgesloten.

Links naar andere websites

Koppelingen („links”) naar websites van derden worden u als extra service ter beschikking gesteld. Deze websites zijn volkomen onafhankelijk en liggen buiten de controle van de „ABUS Info website”. De „ABUS Info website” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden waartoe u zich toegang verschaft via de „ABUS Info website” en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van dergelijke websites.

Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze website is verwezen. Voor zover formuleringen of delen van formuleringen in deze tekst niet, niet geheel of niet meer aan de geldende rechtspositie voldoen, blijven de overige delen van het document wat betreft de inhoud en geldigheid onverminderd van kracht.t.