Privacy statement

Privacyverklaring
 
Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ons privacybeleid voldoet aan de Duitse privacywetgeving (Bundesdatenschutzgesetz BDSG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder informeren bij u gedetailleerd over de gegevensbescherming:
 
Verantwoordelijke in de zin van de AVG en de BDSG
ABUS August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25, 58300 Wetter, Duitsland
Tel.: +49 2335 634-0
Fax: +49 2335 634-300
E-Mail: info@abus.de
 
Functionaris gegevensbescherming
U bereikt onze Data Protection Officer per mail via dataprotection@abus.de
 
1. De redenen voor de gegevensverzameling
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de beschikbaarstelling van onze website en om u de best mogelijke service te bieden door eenvoudige toegang tot onze diensten.
 
2. Welke gegevens worden verzameld, verwerkt of gebruikt?
 
2.1 Bezoek aan onze website
Als u op onze website komt, verzamelen onze servers automatisch informatie van algemene aard, in het bijzonder voor de verbindingsopbouw, de functionaliteit en systeemveiligheid. Daartoe behoren het soort gebruikte browser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de internetserver van de internetserviceprovider, de verbindingsgegevens van de gebruikte computer (IP-adres), de website van waaruit u ons bezoekt (referrer-URL), de pagina's die u bij ons bezoekt en de datum en de duur van uw bezoek. Deze gegevens worden gepseudonimiseerd, waardoor deze gegevens geen uitsluitsel kunnen geven over bepaalde personen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
 
 
2.2 Contactformulier
Als u contact met ons opneemt via een contactformulier worden persoonsgegevens verzameld. In het contactformulier vindt u de gegevens die worden verzameld. De gegevens worden opgeslagen voor de bewerking van uw aanvraag. Verplichte gegevens worden met een sterretje (*) gemarkeerd. Alle overige gegevens worden vrijwillig verstrekt. De in verband met het contactformulier verzamelde gegevens wissen wij als het niet meer nodig is om ze te bewaren, of als er wettelijke bewaringsverplichtingen bestaan beperken we de bewerking ervan. Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 punt b) AVG als het gaat om contactopname in het kader van de afsluiting van een contract. Voor het overige is het in ons gerechtvaardigd belang om uw aanvragen te beantwoorden, zodat in dit geval de grondslag ligt in artikel 6 lid 1 punt f) AVG.
 
2.3 ABUS 48-uurs service
Als u via het contactformulier contact opneemt met de ABUS 48-uurs service, worden de persoonsgegevens verzameld die u in ons contactformulier vindt. Deze gegevens worden enerzijds opgeslagen voor de bewerking van uw aanvraag, anderzijds worden deze gegevens doorgegeven aan de door u gekozen speciaalzaak. Dit doorgeven heeft tot doel de directe contactopname door de door u gekozen speciaalzaak. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 onder f) AVG.
 
2.4. Aanmelden voor de nieuwsbrief
Met uw toestemming kunt u zich aanmelden voor onze gratis nieuwsbrief via e-mail, die u informeert over actuele, interessante aanbiedingen. Voor het aanmelden voor de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dit houdt in dat wij u na uw registratie een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres. Hierin vragen wij u om te bevestigen dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Als u uw aanmelding niet bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. Daarnaast slaan we de IP-adressen op die u gebruikt en de tijdstippen van aanmelding en bevestiging. Het doel van de procedure is om een bewijs voor uw aanmelding te verkrijgen en eventueel misbruik van uw persoonlijke gegevens te kunnen aantonen. Uw e-mailadres is de enige verplichte informatie voor het versturen van de nieuwsbrief. Alle overige gegevens worden vrijwillig verstrekt. Na uw bevestiging bewaren wij uw gegevens om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen. U kunt zich op ieder gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief door de verantwoordelijke persoon op de hoogte te stellen, zie het begin van ons privacy-beleid, bijv. door een e-mail te sturen naar info@abus.de. De rechtsgrond is artikel 6 lid 1, regel 1 onder a) AVG.
 
Wij maken gebruik van de diensten van de nieuwsbriefprovider CleverReach (CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Duitsland). CleverReach is lid van de Certified Senders Alliance. Wij geven uw e-mailadres aan CleverReach uitsluitend door ten behoeve van het toezenden van onze nieuwsbrief. Uw gegevens worden door CleverReach zo opgeslagen dat andere klanten van CleverReach of derden geen toegang tot deze gegevens hebben. Uw persoonsgebonden gegevens worden niet door CleverReach GmbH & Co. KG doorgegeven aan derden. De nieuwsbriefsoftware analyseert de reikwijdte van de nieuwsbrief om er zeker van te zijn dat de verzonden e-mails de ontvanger ook daadwerkelijk bereiken. De daarbij herkenbare individuele gedragspatronen worden uitsluitend gebruikt voor een statistische evaluatie van het succes van de nieuwsbrief en worden in geen geval doorgegeven aan derden of voor andere doeleinden ingezet. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van CleverReach.
 
2.5 Verzenden van onze nieuwsbrief via e-mail aan onze bestaande klanten
Als u ons bij de aankoop van goederen of diensten uw e-mailadres hebt opgegeven, behouden wij ons het recht voor u regelmatig via e-mail aanbiedingen te sturen van soortgelijke goederen of diensten als die, die u al uit ons assortiment heeft gekocht. Hiervoor is conform § 7 lid 3 UWG [Nederland: Wet Markt en Overheid] geen afzonderlijke toestemming van u nodig. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van onze legitieme belangstelling voor het doorgeven van gepersonaliseerde directe reclame, conform artikel 6 lid 1, letter f) AVG. Indien u echter in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zullen wij u uiteraard geen e-mails sturen. Ook als u in eerste instantie geen bezwaar heeft gemaakt, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoeleinde met werking voor de toekomst, door de verantwoordelijke persoon hiervan op de hoogte te stellen. Zie hiervoor het begin van ons Privacy-beleid. Hiervoor worden uitsluitend verzendkosten volgens de basistarieven berekend. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk stopgezet.
 
2.6 Registratiefunctie
Gebruikers kunnen een gebruikersaccount aanmaken. In het kader van de registratie worden de vereiste verplichte gegevens aan de gebruikers meegedeeld en verwerkt voor het verstrekken van het gebruikersaccount. Rechtsgrond hiervoor artikel 6, lid 1, onder b) AVG. De verwerkte gegevens omvatten in het bijzonder de aanmeldgegevens (naam, wachtwoord en een e-mailadres). De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden gebruikt voor het gebruik van het gebruikersaccount en het doel hiervan.
 
Gebruikers kunnen via e-mail op de hoogte worden gesteld van informatie die relevant is voor hun gebruikersaccount, zoals technische wijzigingen. Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben opgezegd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd, met inachtneming van een wettelijke bewaarplicht. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om zelf hun gegevens te beveiligen vóór afloop van het contract in geval van opzegging. Wij behouden ons het recht voor om alle tijdens de duur van de overeenkomst opgeslagen gebruikersgegevens onherroepelijk te verwijderen.
 
In het kader van het gebruik van onze registratie- en aanmeldingsfuncties en het gebruik van het gebruikersaccount slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, evenals de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander onbevoegd gebruik. Het doorgeven van deze gegevens aan derden vindt in principe niet plaats, tenzij dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van onze vorderingen of er een wettelijke verplichting is volgens artikel 6 lid 1, onder c) AVG.

2.7 Gegevensverwerking voor de verwerking van bestellingen
Wij verzamelen persoonlijke gegevens en verwerken deze als u deze aan ons verstrekt in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. De rechtsgrond is artikel 6 lid 1, onder b) AVG. Welke gegevens worden verzameld, kunt u vinden in de betreffende schermen met de invoerformulieren. Het verwijderen van gegevens is te allen tijde mogelijk en kan geschieden door middel van een bericht aan het contactadres van de verantwoordelijke persoon. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken ze om de overeenkomst tussen u en ons te verwerken. Na volledige afwikkeling van de overeenkomst of verwijdering van uw klantgegevens worden uw gegevens met inachtneming van de fiscale en commerciële bewaartermijnen geblokkeerd. Na afloop van deze termijnen worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens door ons is voorbehouden, waarover wij u informeren door middel van deze bepaling inzake gegevensbescherming.
 
2.8 Gegevensverwerking voor de verwerking van bestellingen – het doorgeven van gegevens aan derden
Doorgeven van de gegevens aan verzenddiensten
 
De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden in het kader van de contractafwikkeling aan het met de levering belaste transportbedrijf (bijv. UPS) doorgegeven, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. De rechtsgrond voor het doorgeven van deze gegevens is artikel 6 lid 1, onder b) en f) AVG.
 
Gegevensoverdracht naar paymentproviders (betalingsdienstaanbieders)
 
PayPal
 
Wij hebben componenten van PayPal op onze website geïntegreerd. PayPal is een online-betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-accounts, die virtuele privé- of zakelijke rekeningen zijn.
 
De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.
 
Indien de betrokkene in het kader van de bestelprocedure voor een betaling in onze online shop "PayPal" of "PayPal Plus" (aankoop op rekening) kiest, worden de gegevens van de betrokkene automatisch aan PayPal doorgegeven. Door het selecteren van deze betaalmogelijkheid geeft de betrokken persoon toestemming voor de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. PayPal fungeert ook als online betalingsdienstaanbieder en als trustee en biedt diensten ter bescherming van kopers aan.
 
De persoonsgegevens die aan PayPal worden doorgegeven, zijn doorgaans voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. Voor de verwerking van de koopovereenkomst zijn persoonlijke gegevens met betrekking tot de betreffende bestelling tevens noodzakelijk.
 
Het doel van de gegevensoverdracht is het verwerken van betalingen en het voorkomen van fraude. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking zal persoonlijke gegevens aan PayPal doorgeven, in het bijzonder als er een gerechtvaardigd belang is bij de overdracht. De persoonlijke gegevens die tussen PayPal en de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens worden uitgewisseld, kunnen door PayPal aan kredietbeoordelingsinstanties worden doorgegeven. Het doel van deze overdracht is om de identiteit en de kredietwaardigheid te controleren. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole, rekening houdend met de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling, om te beslissen of de betreffende betaalmethode wordt aangeboden. 
 
Welke kredietwaardigheidbureaus hierbij betrokken zijn, kunt u vinden op  https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full#rAnnex.
 
PayPal kan de persoonlijke gegevens delen met gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderleveranciers, voor zover dit nodig is om zijn contractuele verplichtingen na te komen of om de gegevens namens PayPal te verwerken.
 
De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens te allen tijde tegenover PayPal te herroepen. Een herroeping heeft geen invloed op persoonlijke gegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor de betalingsverwerking (in overeenstemming met de overeenkomst). 
 
Het toepasselijke privacybeleid van PayPal is te vinden op  https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full.
 
BS Payone
 
Betalingen worden afgewikkeld door BS PAYONE GmbH, vestiging Kiel, Fraunhoferstraße 2-4, 24118 Kiel, Duitsland ( https://www.bspayone.com/DE/de, hierna BS PAYONE genoemd). Wij geven uw betalingsgegevens door aan BS Payone in het kader van de betalingsafwikkeling. De overschrijving vindt plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1, onder b AVG en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de afhandeling van de betalingen. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in de Privacyverklaring van BS PAYONE: https://www.bspayone.com/DE/de/privacy.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar BS PAYONE. BS PAYONE behoudt zich echter nog steeds het recht voor om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is om de betaling af te wikkelen in overeenstemming met de overeenkomst.
 
3. Inbedding van YouTube-video’s
Wij hebben in ons online-aanbod YouTube-video’s opgenomen die op https://www.youtube.com/ zijn opgeslagen en vanuit onze website direct kunnen worden afgespeeld. Deze zijn allemaal in de “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus” opgenomen, d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube worden doorgegeven als u de video's niet afspeelt. Pas als u de video’s afspeelt, worden de hieronder genoemde gegevens uitgewisseld. Op deze gegevensoverdracht hebben wij geen invloed. Door het bezoek op de website krijgt YouTube de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Doorgegeven worden het IP-adres, de datum en tijd van de aanvang, het tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van het verzoek (concrete pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, het overgedragen datavolume, website waarvan het verzoek komt, browser, besturingssysteem en de interface van het besturingssysteem, taal en de versie van de browsersoftware. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt, via dat u bent ingelogd of er geen gebruikersaccount voorhanden is. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan u account toegewezen. Wilt u niet dat er een toewijzing bij YouTube plaatsvindt, dan dient u zich vóór activering van de knop uit te loggen. YouTube slaat uw gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of een op de behoeften afgestemde vormgeving van haar website. Een dergelijke analyse vindt in het bijzonder (zelfs voor niet-aangemelde gebruikers) plaats voor het leveren van op de behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren.
 
U hebt de mogelijkheid van een recht van bezwaar tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening hiervan tot YouTube moet wenden.
 
Verdere informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking hiervan door YouTube vindt u in de verklaring omtrent de gegevensbescherming. Hier vindt u ook verdere informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer:  https://policies.google.com/privacy.
 
Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS. Deze overdracht en verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van de standaardclausules voor gegevensbescherming van de EU, die door Google volledig worden erkend. 
 
De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6 lid 1 punt f) AVG
 
4. Inbedding van Google Maps
Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen wij de interactieve kaarten direct in de website weergeven en u de kaartfunctie comfortabel kunt gebruiken. Door het bezoek op de website krijgt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden het IP-adres, de datum en tijd van de aanvang, het tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van het verzoek (concrete pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, het overgedragen datavolume, website waarvan het verzoek komt, browser, besturingssysteem en de interface van het besturingssysteem, taal en de versie van de browsersoftware doorgegeven. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt, via dat u bent ingelogd of er geen gebruikersaccount voorhanden is. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan u account toegewezen. Wilt u niet dat er een toewijzing bij Google plaatsvindt, dan dient u zich vóór activering van de knop uit te loggen. Google slaat uw gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of een op de behoeften afgestemde vormgeving van haar website. Een dergelijke analyse vindt in het bijzonder (zelfs voor niet-aangemelde gebruikers) plaats voor het leveren van op de behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren.
 
U hebt de mogelijkheid van een recht van bezwaar tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening hiervan tot Google moet wenden.
 
Verdere informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking hiervan door de plug-in-aanbieder vindt u in de privacyverklaringen van de aanbieder. Hier vindt u ook verdere informatie over uw rechten en instelbare opties om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
 
Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS. Deze overdracht en verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van de standaardclausules voor gegevensbescherming van de EU, die door Google volledig worden erkend. 
 
De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6 lid 1 punt f) AVG.
 
5. Prijzenspellen
Van tijd tot tijd is het mogelijk om op onze website deel te nemen aan prijzenspellen. In het kader van deze prijzenspellen kunnen voor de afwikkeling van het prijzenspel eveneens persoonsgegevens (e-mailadres, naam, postadres en eventueel andere voor het prijzenspel benodigde gegevens) worden verzameld en opgeslagen. De door u aan ons doorgegeven persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afwikkeling van het prijzenspel (bijvoorbeeld voor de bepaling van de winnaar, het informeren over de winst en overhandiging van de winst). In het kader van het prijzenspel informeren wij de deelnemers aan het spel in het bijzonder over de gegevensverwerking voor het concrete prijzenspel. Na beëindiging van het prijzenspel worden de gegevens van alle deelnemers gewist.
 
6. Gegevenswissing
De persoonsgegevens worden gewist of afgeschermd zodra het doel van de opslag komt te vervallen. De gegevens worden eveneens gewist na verstrijken van een in de norm voorgeschreven opslagtermijn , tenzij de verdere gegevensopslag nodig is voor de afsluiting of prestatie van een contract of als u hierin heeft toegestemd.
 
7. Cookies
Om het gebruik van de website en voorkeuren van de websitebezoekers aantrekkelijk te kunnen vormgeven, worden cookies ingezet. Daardoor wordt bijvoorbeeld uw taalkeuze opgeslagen. Cookies zijn tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen om uw browser te kunnen identificeren als de website opnieuw wordt opgeroepen.
 
U kunt het opslaan van cookies op uw harde schijf voorkomen door dit in de browserinstellingen in te stellen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op ieder moment worden verwijderd. Hoe u cookies wist of het opslaan ervan voorkomt, vindt u in de handleiding van uw browser. Als u geen cookies accepteert, kan dit een beperking in het gebruik van ons internetaanbod tot gevolg hebben.
 
De rechtsgrond voor de verwerking van cookies is artikel 6 lid 1 punt f) AVG.
 
8. Gegevensbeveiliging
Wij beveiligen onze website en andere systemen met technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. Afhankelijk van de gebruikte browser dragen wij de gegevens over met een 128-bits tot 256-bits SSL-codering. Ondanks regelmatige controles en doorlopende verbetering van onze veiligheidsmaatregelen is een algehele bescherming tegen alle gevaren niet mogelijk.
 
9. Gebruik van Google Analytics voor webanalyse
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Ltd. (www.google.de). Google Analytics gebruikt zgn. ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, waarmee het gebruik door u van de internetsite kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze internetsite wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Als er echter sprake is van een geactiveerde IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderingssituaties wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en aldaar ingekort. De IP-anonimisering is actief op onze website. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de exploitant van de website om uw gebruik van de internetsite te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de internetsite samen te stellen en om andere services voor de internetsite-exploitant te leveren die verband houden met het gebruik van de internetsite en het internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet in verband gebracht met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies in de betreffende instellingen van uw browser-software voorkomen. We wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van de website in de volle omvang kunt gebruiken.
 
U kunt bovendien het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de internetsite (incl. uw IP-adres) door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 
Als alternatief voor de browser-plug-in kunt u via deze
 
een ‘Opt-out-cookie instellen’ klikken om de registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst te vermijden. Hierbij wordt een Opt-out-cookie op uw eindapparaat ingesteld. Als u uw cookies wist, moet u opnieuw op de link klikken. De gebruiksvoorwaarden en aanwijzingen over gegevensbescherming vindt u onder https://www.google.com/analytics/terms/ of onder  https://policies.google.com/?hl=en.
 
10. Google AdWords Conversion
Wij maken gebruik van het aanbod van Google Adwords van de aanbieder Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, om met behulp van advertentiemiddelen (zgn. Google Adwords“) op externe websites  onze klanten attent te maken op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Daarmee vervolgen wij het belang om u reclame te tonen die voor u interessant is, onze website voor u interessanter te maken en een eerlijke berekening van reclamekosten te bereiken.
 
Deze reclamemiddelen worden door Google via zogenaamde ‘Ad Servers’ geleverd. Daarvoor gebruiken wij ad-server-cookies waardoor bepaalde parameters voor de succesmeting zoals het weergeven van de advertenties of het aantal klikken van gebruikers kunnen worden gemeten. Als u via een Google-advertentie op onze website komt, wordt door Google Adwords een cookie op uw pc opgeslagen. Deze cookies verliezen in de regel na 30 dagen hun geldigheid en mogen niet worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Bij deze cookie worden in de regel als analysewaarde de Unique Cookie-ID, het aantal ad-impressions per plaatsing (frequency), de laatste impression (relevant voor post-view-conversions) en opt-out-informatie (markering dat de gebruiker niet wil worden aangesproken) opgeslagen.
 
Via deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een Adwords-klant bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie nog niet is afgelopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en doorgeleid is naar deze pagina. Aan iedere AdWords-klant is een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen dus niet verder dan de websites van de Adwords-klanten worden gevolgd. Wijzelf verzamelen en verwerken in de genoemde reclamecampagnes geen persoonsgegevens. Wij ontvangen van Google alleen statistische evaluaties. Aan de hand van deze evaluaties kunnen wij herkennen welke van de ingezette reclamecampagnes bijzonder effectief zijn. Verdergaande gegevens uit de inzet van onze reclamemiddelen ontvangen wij niet, in het bijzonder kunnen wij de gebruikers niet identificeren aan de hand van deze informatie.
 
Op grond van de gebruikte marketingtools bout uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google op. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door de inzet van deze tools door Google verzameld worden en informeren u daarom op basis van onze stand van kennis: Door de inbedding van AdWords Conversion ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van ons internetoptreden opgeroepen of op een advertentie van ons geklikt heeft. Als u zich voor een dienst van Google geregistreerd heeft, kan Google het bezoek in verband brengen met uw account. Ook als u niet bij Google geregistreerd staat of als u niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres achterhaalt en opslaat.
 
U kunt de deelname aan deze trackingprocedure op verschillende wijzen voorkomen a) door instellingen in uw browsersoftware, in het bijzonder heeft de onderdrukking van cookies van derden tot gevolg dat u geen advertenties van derden te zien krijgt, b) door deactivering van cookies voor conversion-tracking door in uw browser in te stellen dat cookies van het domein ‘www.googleadservices.com’ worden geblokkeerd, https://www.google.de/settings/ads, waarbij deze instelling wordt gewist, als u uw cookies wist, c) door deactivering van op uw interesses toegesneden advertenties door aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne ‘About Ads’, met de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt gewist, als u uw cookies wist, d) door permanente deactivering in de browsers Firefox, Internetexplorer of Google Chrome onder de link  http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop dat u in dit geval eventueel niet alle functies van dit aanbod in volle omvang kunt gebruiken.
 
(6) De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6 lid 1 punt f AVG.
 
Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy und https://services.google.com/sitestats/de.html. Als alternatief kunt u een bezoek brengen aan de website van het Network Advertising Initiative (NAI): http://www.networkadvertising.org
 
Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS. Deze overdracht en verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van de standaardclausules voor gegevensbescherming van de EU, die door Google volledig worden erkend. 
 
11. Google Ads Remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing, hierbij adverteren wij voor deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’). Hiervoor plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, dat automatisch een pseudoniem-cookie-ID en op basis van de door u bezochte pagina's een op uw interesse gebaseerde reclame mogelijk maakt. De verwerking vindt plaats op basis van onze legitieme belang aan het optimaal op de markt brengen van onze website, conform artikel 6 lid 1, onder f) AVG.
 
Gegevensverwerking die boven dit doel uitgaat, vindt alleen plaats als u toestemming hebt gegeven voor het koppelen van uw internet- en applicatiebrowsergeschiedenis aan uw Google-account en het gebruik van informatie van uw Google-account om advertenties die u op het web bekijkt, te personaliseren. Als u tijdens uw bezoek aan onze website bij Google bent aangemeld, gebruikt Google in dit geval uw gegevens in combinatie met Google Analytics-gegevens voor het maken en definiëren van doelgroeplijsten voor apparaat-overkoepelende remarketing. Google zal hiervoor tijdelijk uw persoonlijke gegevens koppelen aan Google Analytics om doelgroepen te vormen.
 
U kunt het instellen van cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
 
Als alternatief kunt u bij de Digital Advertising Alliance op internetadres www.aboutads.info meer te weten te komen over het instellen van cookies en uw instellingen hiervoor uitvoeren. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het instellen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of dat u in bepaalde gevallen of in het algemeen geen cookies accepteert. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.
 
Google LLC, gevestigd in de VS, verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de standaardclausules voor gegevensbescherming van de EU, die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau waarborgen. Meer informatie en bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot reclame en Google vindt u hier: http://www.google.com/policies/technologies/ads/
 
12. Google AdSense
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking heeft Google AdSense op deze website geïntegreerd. Google AdSense is een online dienst die de plaatsing van advertenties op websites van derden mogelijk maakt. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat de advertenties op websites van derden selecteert op basis van de inhoud van de desbetreffende website van derden. Door Google AdSense is een gerichte targeting van de internetgebruiker mogelijk op basis van zijn of haar interesses. Dit wordt gerealiseerd door het genereren van individuele gebruikersprofielen.
 
Werkmaatschappij van de Google AdSense-component is Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.
 
Het doel van de Google AdSense-component is om advertenties op onze website te integereren. Google AdSense plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Wanneer de cookie is geplaatst, kan Alphabet Inc. het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt bezocht, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en waarop een Google AdSense-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon automatisch door de desbetreffende Google AdSense-component gevraagd om gegevens door te sturen naar Alphabet Inc. Het doel hiervan is onlinereclame en afrekening van provisies. In het kader van dit technische proces verwerft Alphabet Inc. kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Alphabet Inc. onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en klicks te achterhalen en vervolgens om afrekeningen van provisies op te stellen.
 
De betrokken persoon kan de instelling van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser kan ook voorkomen dat Alphabet Inc. een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon plaatst. Bovendien kan een reeds door Alphabet Inc. geplaatste cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.
 
Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde telpixels. Een telpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in internetsites om een logboekregistratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse mogelijk. Aan de hand van de ingebedde telpixels kan Alphabet Inc. herkennen of en wanneer een website is geopend door een betreffende persoon en op welke links de betreffende persoon heeft geklikt. Telpixels dienen onder andere om de bezoekersstroom van een website te analyseren.
 
Via Google AdSense worden persoonlijke gegevens en informatie, waaronder het IP-adres en noodzakelijk voor het verzamelen en factureren van weergegeven advertenties, overgedragen aan Alphabet Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. Alphabet Inc. stuurt deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, onder bepaalde voorwaarden door aan derden.
 
Google-AdSense wordt onder deze link https://www.google.de/intl/de/adsense/start/ gedetailleerd toegelicht.
 
13. Gebruik van GOOGLE reCaptcha
Wij gebruiken ‘Google reCAPTCHA’ (in het vervolg ‘reCAPTCHA’ genoemd) op onze website. Aanbieder is Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (‘Google’). Met reCAPTCHA wordt gecontroleerd of de gegevens op onze website door een mens of een geautomatiseerd programma worden ingevoerd (bijv. in een contactformulier). Hiertoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch op het moment dat de websitebezoeker de website oproept. Voor de analyse analyseert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, duur van het bezoek van de websitebezoeker aan de website of door de gebruiker uitgevoerde muisbewegingen). De bij de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google. De reCAPTCHA-analyses worden geheel op de achtergrond uitgevoerd. Websitebezoekers worden er niet op gewezen dat een analyse plaatsvindt.
 
De rechtsgrond hiervoor is artikel 6 lid 1 punt f) AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang dat zijn aanbod op internet wordt beschermd tegen geautomatiseerd misbruik en spam. Meer informatie over Google reCAPTCHA en de privacy van GOOGLE vindt u onder de links  https://policies.google.com/privacyhl=en&gl=en en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.
 
Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS. Deze overdracht en verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van de standaardclausules voor gegevensbescherming van de EU, die door Google volledig worden erkend. 
 
14. Facebook Custom Audience (pixelmethode)
(1) Bovendien gebruikt onze website de remarketingfunctie ‘Custom Audiences’ van Facebook Inc. (‘Facebook’) met de Facebook-pixel. Daardoor kunnen gebruikers van de website in het kader van het bezoek aan het sociale netwerk Facebook of andere websites die deze methode eveneens toepassen aan hun interesses aangepaste advertenties (‘Facebook-Ads’) te zien krijgen. Daarmee vervolgen wij het belang om u reclame te tonen die voor u interessant is. De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6 lid 1 z. 1 punt f AVG.
 
(2) Op grond van de gebruikte marketingtools bouwt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Facebook op. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door de inzet van deze tools door Facebook verzameld worden en informeren u daarom op basis van onze stand van kennis: Door de inbedding van Facebook Pixels ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende website van ons internetoptreden opgeroepen of op een advertentie van ons geklikt heeft. Als u zich voor een dienst van Facebook geregistreerd heeft, kan Facebook het bezoek in verband brengen met uw account. Ook als u niet bij Facebook geregistreerd of als u niet ingelogd bent, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres en andere identificeringseigenschappen achterhaalt en opslaat.
 
(3) De functie ‘Facebook Custom Audiences’ kunt u hier activeren:
 
De webtracking voor Facebook Tracking op deze pagina is
 
Facebook Tracking deactiveren
 
U dient er rekening mee te houden dat u deze functie opnieuw moet deactiveren nadat u uw cookies heeft geleegd. Ingelogde Facebook-gebruikers kunnen meer instellingen aanpassen op  https://www.facebook.com/settings/?tab=ads.
 
(4) Meer informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens door Facebook krijgt u bij: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, of als u ingezetene bent van de EU: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland,  http://www.facebook.com/policy.php.
 
(5) Speciale informatie en details over Facebook-Pixel en de werkwijze krijgt u in de helpfunctie van Facebook kondigt https://www.facebook.com/business/help/742478679120153.
 
(6) Facebook verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS. Deze overdracht en verwerking wordt alleen uitgevoerd op basis van de standaardclausules voor gegevensbescherming van de EU die Facebook met bedrijven in de VS heeft afgesloten.
 
15. Lead Forensics
Op onze website bevindt zich een trackingcode die wordt verstrekt door Lead Forensics. Met deze cijfercode kan Lead Forensics activiteit op de website volgen en ons informatie verstrekken over het IP-adres van de verbindende computer, de datum en duur van het bezoek van de gebruiker en de webpagina's die de gebruiker bezoekt.
 
De Lead Forensics-tool gebruikt IP-tracking voor het identificeren van bedrijven en is niet hetzelfde als cookies. De Lead Forensics-trackingcode biedt alleen informatie die beschikbaar is in het publieke domein. Het verstrekt geen individuele, persoonlijke of gevoelige gegevens over wie onze website heeft bezocht. Het geeft informatie over welke bedrijven onze website hebben bezocht door ze te identificeren via hun IP-adres. Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt om contact op te nemen met het bedrijf over hun ervaring of voor marketingdoeleinden. We zullen deze gegevens onder geen beding aan derden doorgeven. Meer informatie is te vinden op www.leadforensics.com. Als u zich wilt afmelden voor deze tracking, doet u dit via de volgende link:
 
 
16. Typekit-lettertypen van Adobe
Deze website gebruikt, op basis van onze legitieme belangen, externe "Typekit"-lettertypen van de leverancier Adobe Systems Software Ireland Limit, 4-5 Riverwalk, Citywest Business Camps, Dublin 24, Republiek Ierland. Is uw woonplaats in Noord-Amerika, dan is de leverancier Adobe Systems Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704. Door gebruik te maken van dit aanbod kunnen wij u een betere gebruikerservaring op onze website bieden. Dit is in ons belang om de aantrekkelijkheid van onze website te vergroten. De rechtsgrond voor het gebruik van dit aanbod is artikel 6 lid 1, regel 1 onder f) AVG.
 
Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde lettertypes direct van de servers van Adobe, zodat ze juist kunnen worden weergegeven op uw eindapparaat. Hierbij maakt uw browser verbinding met de servers van Adobe. Hierdoor verkrijgt Adobe informatie over het feit dat via uw IP-adres onze website is opgeroepen.
 
Meer informatie over gegevensverwerking door Adobe Fonts vindt u op de website van Adobe Fonts: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html en https://www.adobe.com/de/privacy.html;
 
Adobe verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS. Deze overdracht en verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van de standaardclausules voor gegevensbescherming van de EU, die door Adobe volledig worden erkend. 
 
17. Lettertypes van Google
Deze website maakt gebruik van externe lettertypen van de provider Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, op basis van ons legitieme belang. Door gebruik te maken van dit aanbod kunnen wij u een betere gebruikerservaring op onze website bieden. Dit is in ons belang om de aantrekkelijkheid van onze website te vergroten.
 
Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde lettertypes direct van de servers van Google, zodat ze juist kunnen worden weergegeven op uw eindapparaat. Hierbij maakt uw browser verbinding met de servers van Google. Hierdoor verkrijgt Google informatie over het feit dat via uw IP-adres onze website is opgeroepen.
 
Meer informatie over gegevensverwerking vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de;
 
Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS. Deze overdracht en verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van de standaardclausules voor gegevensbescherming van de EU, die door Google volledig worden erkend.
 
18. Sollicitaties
Wij verzamelen en verwerken ook persoonsgegevens van sollicitanten voor de afwikkeling van de door ons uitgevoerde sollicitatieprocedure. Daarbij kan de verwerking ook elektronisch plaatsvinden. Dat is altijd het geval als de sollicitant sollicitatiedocumenten elektronisch naar ons stuur, dus per e-mail of via een op onze website geïmplementeerd webformulier. Als we met de sollicitant een arbeidscontract sluiten, worden de aan ons verstrekte gegevens opgeslagen voor de afwikkeling van de arbeidsverhouding met inachtneming van de wettelijke voorschriften. Als echter tussen ons en de sollicitant geen arbeidscontract wordt gesloten, worden de sollicitatiedocumenten vier maanden na bekendmaking van het negatieve besluit gewist, voor zover geen andere gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke in de weg staan. Een ander gerechtvaardigd belang zoals hier bedoeld is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure op basis van de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB). Wij willen alle sollicitanten uitsluitend beoordelen op basis van hun kwalificatie en verzoeken daarom zoveel mogelijk af te zien van het aangeven van ras en etnische herkomst, politieke meningen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of een eventueel lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens voor de eenduidige identificatie van een natuurlijke persoon, medische gegevens of gegevens over het seksuele leven of de seksuele geaardheid.
 
19. Rechten van de betrokkene
Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u betrokkene in de zin van de AVG en heeft u de onderstaande rechten jegens de verantwoordelijke:
 
19.1 Recht op informatie
U kunt van de verantwoordelijke om een bevestiging verzoeken of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.
 
Als dit het geval is, kunt u van de verantwoordelijke eisen dat deze inlichtingen geeft over het volgende:
 
de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd, en de rechtsgrond voor de verwerking;
de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, onder meer ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijk of een recht op bezwaar tegen de verwerking;
het recht op indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit;
alle beschikbare informatie over herkomst van de gegevens als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld.
 
19.2 Recht op rectificatie
U heeft een recht op rectificatie en/of aanvulling tegenover de verantwoordelijke voor zover de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke dient de rectificatie meteen uit te voeren.
 
19.3 Recht op beperking van de verwerking
Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen:
als u de juistheid van uw persoonsgegevens voor een bepaalde duur betwist waarbinnen de verantwoordelijke de juistheid van de persoonsgegevens kan controleren;
de verwerking onrechtmatig is en u de wissing van de persoonsgegevens afwijst en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens eist;
de verantwoordelijke de persoonsgegevens voor het doel van de verwerking niet langer nodig heeft, maar u deze nodig heeft voor instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of
als u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking op grond van artikel 21 lid 1 AVG en nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
Als de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt werd, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag – uitsluitend met uw instemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of wegens gewichtige redenen van algemeen belang van de unie of een lidstaat worden verwerkt.
 
Als de beperking van de verwerking op basis van de bovengenoemde criteria beperkt werd, wordt u door de verantwoordelijke ingelicht voordat de beperking wordt opgeheven.
 
19.4 Recht op gegevenswissing
Verplichting tot gegevenswissing
 
U kunt van de verantwoordelijke eisen dat de u betreffende persoonsgegevens meteen worden gewist, en de verantwoordelijke is verplicht deze gegevens meteen te wissen, voor zover een van de onderstaande redenen van toepassing is:
 
De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
U trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a) AVG, berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
U maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG.
De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 AVG.
Kennisgeving aan derden
 
Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17 lid 1 AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.
 
Uitzonderingen
 
Het recht op wissen is niet van toepassing voor zover verwerking nodig is
 
voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h) en i), en artikel 9, lid 3 AVG;
voor instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

19.5 Recht op mededeling
Als u aanspraak heeft gemaakt op het recht op rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking jegens de verantwoordelijke, is deze verplicht om iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking overeenkomstig tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. U heeft jegens de verantwoordelijke het recht om geïnformeerd te worden over deze ontvangers.
 
19.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht uw persoonsgegevens, die u aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien heeft u het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien
 
 de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a) AVG, of artikel 9, lid 2, punt a) AVG, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) AVG; en
de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
Bij de uitoefening van dit recht heeft u het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Aan de rechten en vrijheden van anderen mag geen afbreuk worden gedaan.
 
19.7 Recht van bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f) AVG met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
 
De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 
Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.
 
Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.
 
 In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag u uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.
 
19.8. Recht op intrekken van de gegevensbeschermingsrechtelijke toestemming
U heeft het recht om uw gegevensbeschermingsrechtelijke toestemming ten alle tijden in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.
 
19.9 Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering
U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet als het besluit
 
noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en een verwerkingsverantwoordelijke,
is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van u; of
berust op de uitdrukkelijke toestemming van u.
Deze besluiten worden echter niet gebaseerd op de in artikel 9, lid 1 AVG, bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij artikel 9, lid 2, punt a) of g) AVG, van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van uw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen.
 
19.10 Het recht op indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevensinbreuk maakt op de AVG.
 
De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 AVG.
 
20. LinkedIn
Onze website maakt gebruik van de conversietrackingtechnologie en de retargetingfunctie van de LinkedIn Corporation (Gardner House, 2 Wilton Pl, Dublin 2, Ierland). Dit hulpmiddel creëert een cookie in uw webbrowser waarmee onder meer de volgende gegevens kunnen worden verzameld: IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen, en paginagebeurtenissen (bijv. bekeken pagina's).
Deze technologie kan worden gebruikt om rapporten te genereren over de effectiviteit van advertenties en informatie over website-interacties. Daartoe is op deze website de LinkedIn Insight-tag ingebed, die een verbinding met de LinkedIn-server tot stand brengt als u deze website bezoekt en tegelijkertijd op uw LinkedIn-account bent ingelogd.
 
Zie het privacybeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en over uw mogelijkheden en rechten om uw privacy te beschermen.
 
Als u bij LinkedIn bent ingelogd, kunt u de gegevensverzameling op elk gewenst moment deactiveren via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.
 
21. Gebruik van Hotjar
Wij maken gebruik van het analytische tool van aanbieder Hotjar (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta) om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om het aanbod en de ervaring op deze website te optimaliseren. Met behulp van de technologie van Hotjar krijgen we een beter inzicht in de ervaringen van onze gebruikers (bijv. hoeveel tijd gebruikers doorbrengen op welke pagina's, op welke links ze klikken, wat ze wel en niet leuk vinden, enz.) en dat helpt ons om ons aanbod af te stemmen op de feedback van onze gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun eindapparaten, met name het IP-adres van het apparaat (dat in geanonimiseerde vorm wordt verzameld en opgeslagen tijdens uw gebruik van de website), schermgrootte, apparaattype (Unique Device Identifiers), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land), voorkeurstaal voor de weergave van onze website. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.
Zie voor moor meer informatie de paragraaf 'over Hotjar' op Hotjar's helppagina op https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar